HIGH SPEED ONE NEEDLE ZIG-ZAG STITCHING MACHINE

 

LZ457A-201.3mm (20spi)8.0mm (5/16

Có thể làm viền mép ren và may hình chữ nhân thông thường General zig-zag work and lace attaching.

3400
LZ457A-2120mm(13spi)5.0mm(13/64″)

Có thể may viền ren hoa và may quai áo …

3400
LZ457A-401.3mm (20spi)8.0mm (5/16″)

Có thể may quần áo bó sát hoặc may dây thun cho áo ngực

3400
LZ457A-143N-L1.3mm8.0mm(5/16″)

May trang trí kết hợp với đường may cần phải có đầy đủ nhiều loại cam để cung cấp thay thế (Cam 5.0mm được đi kèm theo hộp phụ kiện của máy)

3400
LZ457A-143N-L2.0mm5.0mm(13/64″)

May trang trí kết hợp với đường may cần phải có đầy đủ nhiều loại cam để cung cấp thay thế (Cam 5.0mm được đi kèm theo hộp phụ kiện của máy)

3400
LZ1388-5/140L6.5mm8.0mm(5/16″)

Máy 3 kim 4 điểm hình chữ nhân dạng lưới đánh cá

4000
LZ1388-5/140M6.5mm8.0mm(5/16″)

Máy 3 kim 4 điểm hình chữ nhân dạng lưới đánh cá

4000
LZ457A-143N-L-43P45.0mm(13/64″)

Thiết bị cuộn cổ áo đường may hình vỏ sò 4 mũi khâu tạo thành 1 nếp gấp

3400
LZ457A-143N-L-43P65.0mm(13/64″)

Thiết bị cuộn cổ áo đường may hình vỏ sò 6 mũi khâu tạo thành 1 nếp gấp

3400
Close Menu
×
×

Cart